Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Hümeyra Gür

humeyra.gur@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Fizik Mühendisliği/ 2016 [BR] Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi/Nükleer Bilimler Enstitüsü/ Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Bölümü/2019