Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Özbay

huseyin.ozbay@kapadokya.edu.tr

0384 3535009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı/1973 [BR] Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi/Türk Dili/1985 [BR] Doktora: Gazi Üniversitesi/Türk Dili/1992