Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Hüseyin Yiğit

huseyin.yigit@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Beslenme ve Diyetetik/2016 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Anatomi/2019 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Anatomi/Devam ediyor