Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi İBRAHİM BALTACIOĞLU

ibrahim.baltacioglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: ODTÜ/Jeoloji Mühendisliği/1984