Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Karakaya

ibrahim.karakaya@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2007 [BR] Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2007 [BR] Doktora: Hacettepe Üniversitesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/2014