Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi İrem Vergiveren

irem-un@hotmail.com

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Beykent Üniversitesi/İç Mimarlık/2016