Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi İsmail Altıntop

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Erciyes Üniversitesi/ Tıp Fakültesi /2000 [BR] Tıpta Uzmanlık: Erciyes Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Acil Tıp ABD /2002