Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi İsmail Delipoyraz

ismail.delipoyraz@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-203


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2005 [BR] Tıpta Uzmanlık: İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Nöroloji/2011