Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi İsmail Doğan Ünal

dogan.unal@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Atatürk Üniversitesi/İngiliz Filolojisi/1976 [BR]Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi/İngiliz Filolojisi/1976 [BR] Doktora: Atatürk Üniversitesi/İngiliz Dili Eğitimi/1997