Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kadir Uçar

kadir.ucar@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1991 [BR] Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1991 Doktora: Erciyes Üniversitesi/Radyasyon Onkolojisi/2005