Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kansu Gör Güzel

kansu.guzel@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fizik/2011 [BR] Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Atom ve Molekül Fiziği/2014 [BR] Doktora: Ahi Evran Üniversitesi/Fizik/Devam ediyor