Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kazım Alper

kazim.alper@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Amerikan Kült. Ve Ed./2014 [BR] Yüksek Lisans: Freiburg Üniversitesi/Kuzey Amerika Çalışmaları/Devam ediyor