Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kemal Yazar

kemal.yazar@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1990 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1990 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Anestezi ve Reanimasyon/1998