Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Kerim Can Yazgünoğlu

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Ankara Üniversitesi/Batı Dilleri ve Edebiyatları/2010 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2012 [BR] Doktora: Hacettepe Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2018 [BR] *Görevlendirilmiş Öğretim Üyesi