Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kübra Özdemir

kbraaozdmr@gmail.com

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR