Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kübra Özen

kubra.ozen@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2013