Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ladin Uzun

ladin.onen@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Atatürk Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2006 [BR] Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi/İşletme/2010