Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Lütfi Arıtı

lutfi.ariti@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2001 [BR]Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2001 [BR] Doktora: Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/Ortopedi Ve Travmatoloji/2012