Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mahmut Çapkurt

mahmut.capkurt@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009-178


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Otomotiv Öğr./2005 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Uçak Gövde Motor/2016