Akademik Kadro


Prof. Dr. Mahmut Özkırış

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli – Tezsiz)

Odyoloji (Tezli – Tezsiz)

dramahmut@gmail.com

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Odyoloji A.B.D. Bşk.
Lisans:Marmara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2001[BR] Yüksek Lisans:Marmara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2001 Doktora:Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KBB/2005