Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bahar

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

mehmet.bahar@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1501


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik/1989 [BR] Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik/2004 [BR] Doktora: Akdeniz Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik/2018