Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mehmet Barış Açıkgöz

baris.acikgoz@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık:Celal Bayar Üniversitesi/ Tıp Fakültesi / Anestezi ve Reanimasyon