Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mehmet Bilgin

mehmet.bilgin@kapadokya.edu.tr

0384 353 3009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Fırat Üniversitesi/Veterinerlik/1982 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Veterinerlik/2017