Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mehmet Serkan Demirci

serkan.demirci@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet/2008 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet/2015 [BR] Doktora: Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet/Devam ediyor