Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mehmet Yaşar Sönmez

yasar.sonmez@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/ Sosyal Hizmet/ 2007