Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi MELİH İÇİGEN

melih.icigen@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Sosyoloji/2017