Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Melis Çelik Ok


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/Psikoloji/2007 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/Sosyal Psikoloji/2010 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Sosyal Psikoloji/2019