Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Merve Aydoğuş

merve.aydogus@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi/Yabancı Diller Eğitimi/2013 [BR] Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi/Dil ve Konuşma Terapistliği/2016 [BR] Doktora: Anadolu Üniversitesi/Dil ve Konuşma Terapistliği/Devam ediyor