Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Merve Özdemir

merve.ozdemir@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Marmara Üniversitesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık/2013 [BR] Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/İletişim Sosyolojisi/2018