Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Mohammadreza Valizadeh

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli)

reza.valizadeh@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Urmia University Yabancı Diller İngiliz Dili ve Edebiyatı 2010
  • Yüksek Lisans: Tehran University Ybancı Diller İngiliz Dili Eğitimi 2012
  • Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Dil Eğitimi 2019
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.