Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Müfit Ekinci

mufit.ekinci@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1978 [BR] Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1978 [BR] Doktora:Ege Üniversitesi/Ortopedi ve Travmatoloji/1985