Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Müge Kandemir

muge.kandemir@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/İngilizce Öğretmenliği/2018 Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fransızca Öğretmenliği/2012