Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Münire Aydilek Çiftçi

munire.ciftci@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Ege Üniversitesi/Okul Öncesi Öğretmenliği/2008 [BR] Yükseklisans: Çukurova Üniversitesi/Okul Öncesi Eğitimi/2011 [BR] Doktora:Çukurova Üniversitesi/Okul Öncesi Eğitimi/2017