Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Musa İyiler

musa.iyiler@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lİsans:Çağ Üniversitesi/Hukuk/2010 [BR]Yüksek Lisans:Erciyes Üniversitesi/Özel Hukuk/2010 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Özel Hukuk/Devam Ediyor