Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mustafa Günay Özdemir

gunay.ozdemir@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/1999