Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Mustafa Kadir Esen

kadir.esen@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gaziantep Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2015 [BR] Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2017