Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kadir Esen

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli- Tezsiz)

kadir.esen@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Önlisans: Anadolu Üniversitesi Aşçılık 2021
  • Lisans: Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2015
  • Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2017
  • Doktora: Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2021