Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğur Arıdoğan

ugur.aridogan@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:ODTÜ/Havacılık ve Uzay Mühendisliği/2006 [BR] Yüksek Lisans:ODTÜ/Havacılık ve Uzay Mühendisliği/2010