Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mutlu Can Soydan

mutlu.soydan@kapadokya.edu.tr

0384 3535009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Havacılık Yönetimi Bölümü/2017 [BR] Yüksek Lisans: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi/Devam ediyor