Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Naim Varol

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli )

nvarol@isbank.net.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 1985
  • Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme 2010
  • Doktora: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe 2017
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.