Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Nazife Akman

nazife.akman@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Erciyes Üniversitesi/Biyoloji/2011 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Biyoloji/2014 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Biyoloji/Devam Ediyor