Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Nihan Gizem Kantarcı

nihan.kantarci@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-177


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Selçuk Üniversitesi/Hukuk/2009 [BR] Yüksek Lisans: Melikşah Üniversitesi/Özel Hukuk/2016 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Özel Hukuk/Devam Ediyor