Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Nurten Bayraktar

nurten.bayraktar@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1256


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üni./İngiliz Dili ve Edebiyatı/2016 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üni./İngiliz Dili ve Edebiyatı/Devam ediyor