Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Osman Fidanoğlu

osman.fidanoglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1998 [BR] Tıpta Uzmanlık: Erciyes Ünivesitesi/Tıp Fakültesi/1998