Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Özge Cengiz

ozge.cengiz@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Bartın Üniversitesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik/2016 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Histoloji ve Embriyoloji/2019 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/ Histoloji ve Embriyoloji/Devam ediyor