Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Özgenur Özkaya

ozgenur.ozkaya@kapadokya.edu.tr

03843535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi/Odyoloji/2017 [BR] Yüksek Lisans: KTO Karatay Üniversitesi/Odyoloji/2019