Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Parviz Nazem

parviz.nazem@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Pyami Nur Üniversitesi/Bilgisayar Mühehdisliği/1998