Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özmen - Mikrobiyoloji

pelin.ozmen@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-209


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İstanbul Üniversitesi/Biyoloji/2001 [BR] Yükseklisans: İstanbul Üniversitesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji/2004 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Mikrobiyoloji/2020