Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Penbe Sayın Nazem

pembe.nazem@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-1402


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Diş Hekimliği/1991