Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Rahşan Atasoy Şentürk

rahsanatsy@hotmail.com

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Hacettepe Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/1999 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/1999 [BR]Doktora: Başkent Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Periodontoloji/2013